Wykonujemy zadania

służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty

Kontakt

Przejdź

Awarie

Przejdź

Strefa klienta

Przejdź

Uwaga

W związku z realnym zagrożeniem rozprzestrzeniającego się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 w trosce o Państwa i nasze bezpieczeństwo

z dniem 17 marca  Gminnym Zakładzie Komunalnym Głusk Sp. z o.o. wstrzymuje obsługę interesantów do odwołania.

Wszystkie sprawy prosimy załatwiać telefonicznie oraz mailowo.

Wstrzymujemy też prace inkasentów w terenie do odwołania.

Kontakt:

601283281 – awarie wody
517710170 – awarie kanalizacja
817599330 – biuro
817599332 – sprawy techniczne, rozliczenia
gzkglusk@glusk.pl
marta.pecak@glusk.pl – faktury, płatności, rozliczenia
malgorzata.kucharczyk@glusk.pl – warunki techniczne, uzgodnienia projektów, odbiory robót


Ogłoszenie taryfy

Ogłoszenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Głusk od dnia 25.05.2018r. do 24.05.2021r

O nas

Przedmiotem działalności Spółki jest wykonywanie zadań własnych, w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej

Badania wody

Gminny Zakład Komunalny Głusk Sp. z o.o. prowadzi stały monitoring jakości wody we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Lublinie.


http://www.swiatpogody.pl