Wykonujemy zadania

służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty

Opłaty i taryfy

Opłata za ścieki naliczana jest według zużycia wody i zgodnie z obowiązującą stawką za ścieki. Zużycie wody ustala firma WODROL Sp. z o.o. , która administruje sieć wodociągową w rejonie, gdzie występuje kanalizacja. Odczyty wodomierzy przekazywane są do Urzędu Gminy Głusk przez firmę WODROL raz na kwartał.

Taryfy dla zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Głusk zatwierdzone zostały Uchwałą Nr XIV/122/15 Rady Gminy Głusk z dnia 24 listopada 2015 r. w celu obniżenia stawki abonamentowej Rada Gminy podjęła stosowną Uchwałę Nr XIV/123/15 z dnia 24 listopada 2015.

Istnieje możliwość podania stanu licznika indywidualnie i częściej niż kwartalnie poprzez kontakt
-osobisty: Gminny Zakład Komunalny Głusk Sp. z o.o. Dominów, ul. Rynek 1, II piętro pok. 201,
-telefoniczny: 81 75 99 332
-mailowy: marta.pecak@glusk.pl

Faktury za ścieki wysyłane są na podany adres do korespondencji.

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Głusk:
Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach:
Nr 77 8689 0007 0000 3580 2000 0270

Prosimy o podanie numeru faktury w tytule przelewu.

Istnieje również możliwość zainstalowania dodatkowego wodomierza ustalającego ilość wody bezpowrotnie zużytej. Podstawą prawną jest Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.), zgodnie z którą w rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody może być uwzględniona wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona zostanie na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług (art. 27, ust. 6).

Uwzględnienie ilości bezpowrotnie zużytej wody jest możliwe w następujących przypadkach:

  1. wykorzystanie wody na terenie nieruchomości inwestora dla celów ogrodniczych;
  2. zużywanie wody do celów produkcyjnych, technologicznych, uprawy roślin (np. szklarnie) itp. bez wytwarzania ścieków;

W celu zamontowania ww. wodomierza należy wystąpić do firmy WODROL z wnioskiem o wydanie warunków technicznych montażu wodomierza odliczającego wodę bezpowrotnie zużytą.

W przypadku zamontowania wodomierza na wodę bezpowrotnie zużytą należy również powiadomić GZK Głusk Sp. z o.o.

Osoba udzielająca informacji na temat opłat i taryf:
Marta Pęcak – Specjalista ds. rozliczeń wod.-kan.
tel. 81 75 99 332
mail: marta.pecak@glusk.pl

Istnieje możliwość otrzymywania faktur drogą mailową. W tym celu należy wyrazić zgodę na wysyłanie faktur drogą elektroniczną (pobierz tutaj)

Gminny Zakład Komunalny Głusk Sp. z o.o. czynny jest w godz:
Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek – 7.15 – 15.15
Wtorek – 8.00-16.00