Wykonujemy zadania

służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty

Wodociągi

Od 1 stycznia 2014 r. administrujemy trzy ujęcia wodociągowe znajdujące się na terenie Gminy Głusk w miejscowościach: Wilczopole, Kliny , Kalinówka. Sieć wodociągowa rozprowadzona z ujęć dostarcza wodę dla mieszkańców z miejscowości: Kalinówka, Kliny, Kazimierzówka, Abramowice Prywatne, Abramowice Kościelne, Wilczopole, Wilczopole Kolonia, Majdan Mętowski.

Od 1 listopada 2017 r. administrujemy ujęcie wodociągowe znajdujące się w miejscowości Prawiedniki. Woda z sieci wodociągowej dostarczana jest dla mieszkańców z miejscowości: Prawiedniki i Prawiedniki Kolonia.

 

Prowadzona działalność z zakresu poboru, uzdatniania i rozprowadzania wody jest zgodna z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.