Wykonujemy zadania

służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty

Opłaty i taryfy

Naliczanie opłaty za wodę odbywa się na podstawie ilości dostarczonej wody do nieruchomości ustalonej zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego przyjmując 3 miesięczny okres obrachunkowy i obowiązujących, określonych w taryfie cen i stawek opłat na okres od 25 maja 2018r. do 24 maja 2021 r.

Odczyty wodomierzy dokonywane są przez pracowników Gminnego Zakładu Komunalnego Głusk Sp. z o.o. raz na kwartał. W przypadku nie zastania odbiorcy w domu prosimy o podanie stanu wodomierza:
– osobiście w siedzibie GZK Głusk Sp. z o.o. ul. Rynek 1, Dominów, II piętro, pok 201
– telefonicznie 81 75 99 332
– mailowo: marta.pecak@glusk.pl

Gminny Zakład Komunalny czynny jest w godzinach:
Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek – 7.15 – 15.15
Wtorek – 8.00-16.00

Osoba udzielająca informacji na temat opłat i taryf:
Marta Pęcak – Specjalista ds. rozliczeń wod.-kan.

Istnieje możliwość otrzymywania faktur drogą mailową. W tym celu należy wyrazić zgodę na wysyłanie faktur drogą elektroniczną (pobierz tutaj)

W przypadku awarii wodomierza odczyt ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza.

Dopuszcza się naliczanie opłaty ryczałtowej w przypadku braku zamontowanego wodomierza. Opłata naliczana jest zgodnie z ankietą (pobierz tutaj).

Wpłat za wodę należy dokonywać na rachunek bankowy:
Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach:
Nr 09 8689 0007 6001 5400 2000 0030

Prosimy o podanie numeru faktury w tytule przelewu.

Opłaty za wodę można uiszczać bezpośrednio u pracownika GZK Głusk Sp. z o.o. dokonującego odczytu wodomierza w nieruchomości. Od uiszczanych wpłat u inkasentów nie jest pobierana prowizja.

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Głusk obowiązujące w okresie od 25 maja 2018 r. do 24 maja 2021 r. przedstawiają się następująco:

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę z ujęć w Kalinówce, Wilczopolu, Klinach
i Prawiednikach:

Bez tytułu

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę z ujęcia Czerniejów dla miejscowości: Ćmiłów, Dominów, Głuszczyzna, Mętów, Wólka Abramowicka, Żabia Wola oraz Gminy Jabłonna w miejscowościach Czerniejów i Czerniejów – Kolonia obowiązujące w okresie od 8 maja 2020 r. do 7 listopada 2021 r.

 

Grupa I – Gospodarstwa domowe i pozostali z terenu Gminy Jabłonna rozliczani na podstawie odczytu wodomierza

Grupa IA – Gospodarstwa domowe i pozostali z terenu Gminy Jabłonna rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia

Grupa II – Gospodarstwa domowe i pozostali z terenu Gminy Głusk rozliczani na podstawie odczytu wodomierza

Grupa IIA – Gospodarstwa domowe i pozostali z terenu Gminy Głusk rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia

 

W ramach prowadzonej działalności Gminny Zakład Komunalny Głusk świadczy usługi, za które pobierana jest opłata zgodnie z Cennikiem (pobierz tutaj), który obowiązuje od dnia 03.09.2015 r.