Wykonujemy zadania

służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty

Ogłoszenia w toku


Przerwa w dostawie wody Kazimierzówka

Status:
Ogłoszenia w toku
Data ogłoszenia:
2019-07-18
Termin składania ofert:

Przerwa w dostawie wody Wilczopole Kolonia i Wilczopole

Status:
Ogłoszenia w toku
Data ogłoszenia:
2019-07-08
Termin składania ofert:

Przerwa w dostawie wody Wilczopole

Status:
Ogłoszenia w toku
Data ogłoszenia:
2019-06-24
Termin składania ofert:

Przerwa w dostawie wody Majdan Mętowski

Status:
Ogłoszenia w toku
Data ogłoszenia:
2019-06-24
Termin składania ofert:

Przerwa w dostawie wody Wilczopole i Wilczopole Kolonia

Status:
Ogłoszenia w toku
Data ogłoszenia:
2019-06-24
Termin składania ofert:

Przerwa w dostawie wody Majdan Mętowski 19.06.2019

Status:
Ogłoszenia w toku
Data ogłoszenia:
2019-06-18
Termin składania ofert:

Przerwa w dostawie wody – Majdan Mętowski

Status:
Ogłoszenia w toku
Data ogłoszenia:
2019-06-06
Termin składania ofert:

„Budowa i modernizacja sieci wodociągowej wraz z budową kanalizacji deszczowej”

Status:
Ogłoszenia w toku
Data ogłoszenia:
2019-06-06
Termin składania ofert:

Remont ujęcia wody Kalinówka

Status:
Ogłoszenia w toku
Data ogłoszenia:
2019-06-06
Termin składania ofert: