Wykonujemy zadania

służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty

Postępowania w toku


Rewitalizacja piwnic budynku w Dominowie ul. Rynek 1 na Centrum Rekreacji Dominów

Status:
Postępowania w toku
Data ogłoszenia:
2020-11-10
Termin składania ofert:
2020-12-04, godzina: 10:00,

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w 2020 roku

Status:
Postępowania w toku
Data ogłoszenia:
2020-11-03
Termin składania ofert: