Wykonujemy zadania

służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty

Postępowania zakończone


Budowa budynku biurowo-usługowego w Dominowie

Status:
Postępowania zakończone
Data ogłoszenia:
2011-08-18
Termin składania ofert:
2011-09-02 10:00:00

Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie inwestycji realizowanej przez Gminny Zakład Komunalny Głusk Sp. z o.o.

Status:
Postępowania zakończone
Data ogłoszenia:
2011-07-15
Termin składania ofert:
2011-08-25 10:00:00

Wykonanie ogrodzenia na działce nr 158/3 przy budynku biurowo-usługowym w Dominowie, ul. Rynek 1

Status:
Postępowania zakończone
Data ogłoszenia:
2013-07-08
Termin składania ofert:
2013-07-23 10:00:00