Wykonujemy zadania

służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty

O nas

Gminny Zakład Komunalny Głusk Sp. z o.o. prowadzi działalność o charakterze użyteczności publicznej, wykonuje zadania własne Gminy służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty. Spółka została powołana dnia 8.03.2011 r. wykonując postanowienia Uchwały Nr V/21/11 Rady Gminy Głusk z dnia 15.02.2011 r.

Przedmiotem działalności Spółki jest wykonywanie zadań własnych, w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie:

  • poboru i oczyszczania i rozprowadzania wody
  • gromadzenia i oczyszczania i odprowadzania ścieków
  • gromadzenia, wywozu i unieszkodliwiania śmieci i odpadów
  • zagospodarowania terenów zielonych będących we władaniu gminy
  • wykonanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia i remontów budynków i budowli, obiektów liniowych i dróg kołowych- stanowiących własność gminy
  • wynajem i zarządzanie nieruchomościami komunalnymi
  • budowy specjalistyczne i roboty wykończeniowe
  • budowa obiektów liniowych
  • dzienna opieka nad dziećmi

Głównym zadaniem Spółki jest świadczenie szerokiego zakresu usług komunalnych na rzecz społeczności gminnej oraz prowadzenie działalności pro inwestycyjnej w obszarze rozbudowy lokalnej infrastruktury.

W pierwszym etapie działalności głównym naszym zadaniem była budowa siedziby Urzędu Gminy Głusk w Dominowie. Po zakończeniu tej inwestycji zajmujemy się administracją i wynajmem pomieszczeń w nowo powstałym budynku, gdzie znajduje się siedziba Spółki, Urzędu Gminy Głusk i jej jednostek podległych takich jak Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Samorządowy Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych, Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk wraz z biblioteką. Dodatkowo w budynku znajduje się przedszkole, sklep spożywczy, gabinet stomatologiczny i bank. Planujemy też wynająć powierzchnie piwnic z przeznaczeniem na strefę rekreacyjno- sportową z kręgielnią i małym fitness.

Zajmujemy się również w części zagospodarowaniem terenów zielonych gminy Głusk.

Od stycznia 2014 roku poszerzyliśmy działalność w zakresie świadczenia usług o pobór, oczyszczanie i rozprowadzanie wody. Zakres naszej działalności obejmuje trzy ujęciami wodociągowe w miejscowościach: Kalinówka, Kliny, Wilczopole, które zasilają w wodę miejscowości: Kalinówka, Kazimierzówka, Abramowice Prywatne, Abramowice Kościelne, Wilczopole, Wilczopole Kolonia, Majdan Mętowski.

Planujemy w najbliższych latach przejąć w administrowanie całą sieć wodociągową na terenie gminy Głusk.

Ponadto od kwietnia 2014 roku zarządzamy siecią kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Głusk.

Nad prawidłowością wykonywanych prac czuwają powołane organy Spółki takie jak:

– Zgromadzenie Wspólników

– Rada Nadzorcza

– Zarząd