Wykonujemy zadania

służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty

Opłaty i taryfy

Opłata za ścieki naliczana jest według zużycia wody i zgodnie z obowiązującą stawką za ścieki.

Odczyty wodomierzy dokonywane są przez pracowników Gminnego Zakładu Komunalnego Głusk Sp. z o.o. raz na kwartał

Istnieje możliwość podania stanu licznika indywidualnie poprzez kontakt
– osobisty: Gminny Zakład Komunalny Głusk Sp. z o.o. Dominów, ul. Rynek 1, II piętro pok. 202,
-telefoniczny: 81 75 99 334

-mailowy: marta.pecak@gzkglusk.pl

Faktury za ścieki wysyłane są na podany adres do korespondencji.

Wpłat należy dokonywać na  indywidualny rachunek bankowy umieszczony na każdej fakturze odbiorcy.

Prosimy o podanie numeru faktury w tytule przelewu.

Istnieje również możliwość zainstalowania dodatkowego wodomierza ustalającego ilość wody bezpowrotnie zużytej. Podstawą prawną jest Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zgodnie z którą w rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody może być uwzględniona wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona zostanie na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług (art. 27, ust. 6).

Uwzględnienie ilości bezpowrotnie zużytej wody jest możliwe w następujących przypadkach:

  1. wykorzystanie wody na terenie nieruchomości inwestora dla celów ogrodniczych;
  2. zużywanie wody do celów produkcyjnych, technologicznych, uprawy roślin (np. szklarnie) itp. bez wytwarzania ścieków;

W celu zamontowania ww. wodomierza należy wystąpić do GZK Głusk Sp. z o.o. z wnioskiem o wydanie miejsca lokalizacji wodomierza odliczającego wodę bezpowrotnie zużytą. (wniosek pobierz tutaj)

Wysokość cen za odprowadzanie ścieków na terenie gminy Głusk obowiązującej w okresie od 03.08.2021 r. do 02.08.2024 r.

Osoba udzielająca informacji na temat opłat i taryf:

Marta Pęcak – Specjalista ds. rozliczeń wod.-kan.

tel. 81 75 99 334 mail: marta.pecak@gzkglusk.pl

Istnieje możliwość otrzymywania faktur drogą mailową. W tym celu należy wyrazić zgodę na wysyłanie faktur drogą elektroniczną (pobierz tutaj)

Gminny Zakład Komunalny Głusk Sp. z o.o. czynny jest w godz.:

Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek – 7.15 – 15.15

Wtorek – 8.00-16.00