Wykonujemy zadania

służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty

Wodociągi

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. eksploatuje pięć ujęć wody. Cztery znajdują się na terenie gminy Głusk w miejscowościach Kalinówka, Wilczopole, Kliny oraz Prawiedniki, natomiast jedno na terenie gminy Jabłonna w miejscowości Czerniejów – Kolonia.

Ujęcia wody Kalinówka, Wilczopole oraz Kliny zaopatrują w wodę miejscowości: Abramowice Prywatne, Abramowice Kościelne, Kalinówka, Kazimierzówka, Kliny, Majdan Mętowski, Wilczopole oraz Wilczopole Kolonia.

Ujęcie Prawiedniki dostarcza wodę do odbiorców w miejscowościach Prawiedniki oraz Prawiedniki – Kolonia.

Woda z ujęcia Czerniejów dostarczana jest do odbiorców z miejscowości Głuszczyzna, Mętów, Ćmiłów, Dominów, Wólka Abramowicka, Żabia Wola gm. Głusk oraz Czerniejów – Kolonia oraz części miejscowości Czerniejów na terenie gminy Jabłonna.