Wykonujemy zadania

służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty

Budowa budynku biurowo-usługowego w Dominowie


Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku biurowo – usługowego na działce o nr ew. 158/3 w miejscowości Dominów, gm. Głusk. Zakres robót obejmuje kompleksowe wykonanie budynku o trzech kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczonego, ze wszystkimi instalacjami wewnętrznymi i przyłączami (z wyłączeniem przyłącza gazowego oraz odcinków przyłączy wod.- kan. do fontanny) oraz zagospodarowanie terenu przedmiotowej działki (zgodnie z projektem budowlanym- drogowym, etap I). Działka przeznaczona pod inwestycję jest wolna od zabudowy , infrastruktury podziemnej, nieogrodzona i niezadrzewiona. W skład obiektu wchodzą następujące elementy funkcjonalne: ? podpiwniczenie łącznika pomieszczenia techniczne: kotłownia, wentylatornia oraz pomieszczenie pomocnicze, ? podpiwniczenie głównego budynku przeznaczone na kręgielnię 2-torową z barem oraz siłownię i salę fitness – w ramach przedmiotowego zadania ta część budynku ma być wykonana w stanie developerskim; ? parter łącznika przeznaczony na cele komercyjne (lokalizacja funkcji usługowej); ? część pomieszczeń parteru głównego budynku, I piętro w całości oraz część pomieszczeń II piętra przeznaczone są dla Urzędu Gminy Głusk; ? w części parteru budynku zaprojektowano punkt pocztowy oraz przedszkole 2-oddziałowe; ? II piętro łącznika oraz część II piętra budynku głównego przeznaczone zostały na Dom Kultury (sala wielofunkcyjna, biblioteka, sale plastyczna i muzyczna) – ta część obiektu w ramach zadania ma być wykonana w stanie developerskim); ? w pomieszczeniach o odrębnych funkcjach tj. przedszkole, bank, dom kultury, poczta należy zamontować dodatkowe podliczniki energii elektrycznej; ? wykonanie przyłącza energetycznego budowlanego; ? utwardzenie terenu działki 158/3 (dojazd, plac manewrowy i parking)- nawierzchnia z kostki betonowej 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej 5 cm i podbudowie z tłucznia kamiennego 30 cm. Za stan developerski (dotyczy wymienionych części budynku) należy przyjąć całkowite wykonanie z zewnątrz, wykonanie pomieszczeń z rozprowadzeniem wszystkich instalacji bez ich zakończenia odpowiednią armaturą sanitarną, elektryczna, teletechniczną, montaż stolarki okiennej, drzwi wewnętrzne rozdzielające funkcje lub strefy p.poż budynku, parapety wewnętrzne, grzejniki c.o., przygotowanie ścian pod okładziny (np. pod płytki ceramiczne) lub malowanie oraz przygotowanie posadzek do położenia podłóg. Powierzchnia zabudowy (budynek i łącznik): 810,2 m2 Powierzchnia użytkowa łączna: 2 754,7 m2 Kubatura całkowita: 9 766,1 m2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z warunkami technicznymi wykonania robót określony jest w projektach budowlano-wykonawczych oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji.

Zamawiający: Gminny Zakład Komunalny Głusk sp. z o.o.
Status:
Postępowania zakończone
Data ogłoszenia:
2011-08-18
Termin składania ofert:
2011-09-02 10:00:00

Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Nr / znak sprawy:
GZK.2.2011
Termin otwarcia ofert:
2011-09-02 10:15:00

Załączniki:

Kategoria: Treść zamówienia
Kategoria: Wybór oferty

Rejestr zmian:


Ogłoszenie taryfy

Ogłoszenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Głusk.

O nas

Przedmiotem działalności Spółki jest wykonywanie zadań własnych, w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej

Badania wody

Gminny Zakład Komunalny Głusk Sp. z o.o. prowadzi stały monitoring jakości wody we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Lublinie.