Wykonujemy zadania

służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2022


Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 (pobierz)

Zamawiający: Gminny Zakład Komunalny Głusk sp. z o.o.
Status:
Postępowania w toku
Data ogłoszenia:
2022-08-31
Termin składania ofert:

Rodzaj zamówienia:
Plan postępowań
Nr / znak sprawy:
2/2022
Termin otwarcia ofert:

Załączniki:


Rejestr zmian:


Ogłoszenie taryfy

Ogłoszenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Głusk.

O nas

Przedmiotem działalności Spółki jest wykonywanie zadań własnych, w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej

Badania wody

Gminny Zakład Komunalny Głusk Sp. z o.o. prowadzi stały monitoring jakości wody we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Lublinie.