Wykonujemy zadania

służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty

Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie inwestycji realizowanej przez Gminny Zakład Komunalny Głusk Sp. z o.o.


Przedmiotem zamówienia jest usługa bankowa, polegająca na udzieleniu Gminnemu Zakładowi Komunalnemu Głusk Sp. z o.o. długoterminowego kredytu inwestycyjnego w kwocie 6 500 000 zł (słownie: sześć milionów pięćset tysięcy złotych) na sfinansowanie inwestycji polegającej na budowie budynku biurowo- usługowego z przeznaczeniem pod wynajem.

Zamawiający: Gminny Zakład Komunalny Głusk sp. z o.o.
Status:
Postępowania zakończone
Data ogłoszenia:
2011-07-15
Termin składania ofert:
2011-08-25 10:00:00

Rodzaj zamówienia:
Usługi
Nr / znak sprawy:
ZP-1/2011
Termin otwarcia ofert:
2011-08-25 10:15:00

Rejestr zmian:


Ogłoszenie taryfy

Ogłoszenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Głusk.

O nas

Przedmiotem działalności Spółki jest wykonywanie zadań własnych, w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej

Badania wody

Gminny Zakład Komunalny Głusk Sp. z o.o. prowadzi stały monitoring jakości wody we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Lublinie.