Wykonujemy zadania

służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty

Wykonanie ogrodzenia na działce nr 158/3 przy budynku biurowo-usługowym w Dominowie, ul. Rynek 1


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż ogrodzenia terenu przy budynku biurowo-usługowym realizowanym na działce nr 158/3 w Dominowie – zgodnie z załącznikiem graficznym. Ogólna długość ok. 280 mb. wraz z bramami przesuwnymi o szerokości 6m w ilości 2 szt. i furtkami o szerokości 1mb w ilości 4szt. Wysokość całkowita ogrodzenia ok. 1,6m (przęsło 1,4m plus 0,2m podmurówka).

Zamawiający: Gminny Zakład Komunalny Głusk sp. z o.o.
Status:
Postępowania zakończone
Data ogłoszenia:
2013-07-08
Termin składania ofert:
2013-07-23 10:00:00

Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Nr / znak sprawy:
GZK.1.2013
Termin otwarcia ofert:
2013-07-23 10:15:00

Rejestr zmian:


Ogłoszenie taryfy

Ogłoszenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Głusk.

O nas

Przedmiotem działalności Spółki jest wykonywanie zadań własnych, w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej

Badania wody

Gminny Zakład Komunalny Głusk Sp. z o.o. prowadzi stały monitoring jakości wody we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Lublinie.