Wykonujemy zadania

służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty

Aktualności

30.06.2022

!!!UWAGA!!!

W związku z falą upałów i znacznym wzrostem zużycia wody, w celu uniknięcia przerw w dostawie wody, zwracam się z prośbą o ograniczenie poboru wody i wykorzystywanie jej wyłącznie do celów spożywczych i sanitarnych. Proszę mieszkańców o  racjonalne i oszczędne korzystanie z dostarczonej wody, szanujmy wodę, aby była dostępna dla wszystkich Mieszkańców naszej Gminy w tym trudnym okresie suszy i upałów.

Szczególnie proszę o nie napełnianie basenów przydomowych przy użyciu wody z sieci wodociągowej jak również nieużywanie jej do podlewania ogródków, podlewania trawy, mycia samochodów, spłukiwania chodników, wjazdów do garaży, placów. Długotrwała susza powoduje spadek wydajności ujęć, które zasilają Państwa gospodarstwa.

Dziękuję za wyrozumiałość wobec zaistniałych trudności i uciążliwości.

Z poważaniem
Łukasz Wójtowicz
Prezes Gminnego Zakładu Komunalnego Głusk Sp. z o.o.