Wykonujemy zadania

służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty

Aktualności

29.10.2021
Gminny Zakład Komunalny Głusk Sp. z o.o.
 informuje, że dnia 29.10.2021 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie wydał Komunikat w sprawie przydatności wody do spożycia pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Prawiedniki gm. Głusk.

W związku z powyższym w miejscowościach Prawiedniki i Prawiedniki Kolonia woda jest przydatna do spożycia