Wykonujemy zadania

służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty

Aktualności

Informujemy, że dzień 29 marca 2024 dla Gminnego Zakładu Komunalnego Głusk Sp. z o.o. będzie dniem wolnym od pracy. Wszystkie nagłe zdarzenia i awarie prosimy zgłaszać telefonicznie na numery:

515 899 329 – awaria na sieci lub przyłączu wodociągowym
517 710 170 – awaria na sieci lub przyłączu kanalizacyjnym