Wykonujemy zadania

służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty

RODO

Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r dotyczącego ochrony danych osobowych w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) pragniemy przekazać Państwu najważniejsze informacje dotyczące  przetwarzania danych oraz prawach związanych z przetwarzaniem tych danych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Zakład Komunalny Głusk Sp. z o.o. z siedzibą Dominów, ul. Rynek 1, 20-388 Lublin.

Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych sprawuje Inspektor Ochrony Danych, obecnie tę funkcję sprawuje Rafał Górny.

W każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, także w razie wątpliwości co do przysługujących praw, w następujący sposób:

  • listownie na adres siedziby administratora: Dominów, ul. Rynek 1, 20-388 Lublin.
  • e-mailem: iod@kodrodo.pl

 

Poniżej znajdą Państwo informację m.in. 

  • dlaczego zbieramy i przetwarzamy Państwa dane osobowe,
  • komu możemy przekazywać Państwa dane osobowe,
  • ile czasu będziemy przechowywać Państwa dane osobowe,
  • jakie mają Państwo prawa związane z przetwarzaniem danych
  • w jaki sposób mogą realizować przysługujące uprawnienia

 

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią zamieszczonych dokumentów, które mają na celu wsparcie Państwa w realizacji przysługujących uprawnień.