Wykonujemy zadania

służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty

Postępowania w toku


Rozbudowa SUW Prawiedniki, gm. Głusk

Status:
Postępowania w toku
Data ogłoszenia:
2022-08-31
Termin składania ofert:
16-09-2022 (godz. 10.00)

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2022

Status:
Postępowania w toku
Data ogłoszenia:
2022-08-31
Termin składania ofert:

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2022

Status:
Postępowania w toku
Data ogłoszenia:
2022-06-27
Termin składania ofert:
27-06-2022