Wykonujemy zadania

służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty

E-usługi

Zaloguj się

Awarie

Przejdź

Strefa klienta

Przejdź

Witamy na stronie GZK Głusk Sp. z o.o.

Na tej stronie znajdą Państwo wszystkie aktualne i bieżące informacje, aktualności i wzmianki, które zostały opublikowane lub zamieszczone w ogólnopolskich i lokalnych mediach na temat naszej firmy.
Zapraszamy do lektury!


Ogłoszenie taryfy

Ogłoszenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Głusk.

O nas

Przedmiotem działalności Spółki jest wykonywanie zadań własnych, w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej

Badania wody

Gminny Zakład Komunalny Głusk Sp. z o.o. prowadzi stały monitoring jakości wody we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Lublinie.