Wykonujemy zadania

służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty

Postępowania zakończone


Ogłoszenie o zamówieniu – Roboty budowlane mające na celu zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń z funkcji lokal usługowy (sklep spożywczy) na pomieszczenia biurowe

Status:
Postępowania zakończone
Data ogłoszenia:
2022-06-27
Termin składania ofert:
12-07-2022

Wynajem lokalu usługowego na potrzeby funkcjonowania siłowni i sali do ćwiczeń fitness wraz z niezbędną infrastrukturą.

Status:
Postępowania zakończone
Data ogłoszenia:
2022-02-02
Termin składania ofert:
10.02.2022

Rewitalizacja piwnic budynku w Dominowie ul. Rynek 1 na Centrum Rekreacji Dominów

Status:
Postępowania zakończone
Data ogłoszenia:
2020-11-10
Termin składania ofert:
2020-12-14, godzina: 10:00,

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w 2020 roku

Status:
Postępowania zakończone
Data ogłoszenia:
2020-11-03
Termin składania ofert:

Budowa budynku biurowo-usługowego w Dominowie

Status:
Postępowania zakończone
Data ogłoszenia:
2011-08-18
Termin składania ofert:
2011-09-02 10:00:00

Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie inwestycji realizowanej przez Gminny Zakład Komunalny Głusk Sp. z o.o.

Status:
Postępowania zakończone
Data ogłoszenia:
2011-07-15
Termin składania ofert:
2011-08-25 10:00:00

Wykonanie ogrodzenia na działce nr 158/3 przy budynku biurowo-usługowym w Dominowie, ul. Rynek 1

Status:
Postępowania zakończone
Data ogłoszenia:
2013-07-08
Termin składania ofert:
2013-07-23 10:00:00