Wykonujemy zadania

służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty

Rewitalizacja piwnic budynku w Dominowie ul. Rynek 1 na Centrum rekreacji Dominów

 

Beneficjent: Gminny Zakład Komunalny Głusk Sp. z o.o.

Okres realizacji: 2017-2021

Dofinansowanie: 353 283,11 PLN

Numer umowy o dofinansowanie: RPLU.13.04.00-06-0067/17-00 z dnia 21.03.2019 r.

Celem projektu Celem przedmiotowego projektu jest przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych na zdegradowanych obszarach, a także zwiększenie dostępności do miejsc pracy oraz infrastruktury społecznej.

Grupa docelowa: mieszkańcy obszarów rewitalizowanych, ale także pozostali mieszkańcy gminy Głusk, turyści, przedsiębiorcy, potencjalni inwestorzy

 

Opis

Adaptacja pomieszczeń piwnic budynku biurowo – usługowego w Dominowie na cele rekreacyjno – sportowe będzie polegała na przystosowaniu ich do potrzeby funkcjonowania siłowni, sali do ćwiczeń fitness, sali do masażu rehabilitacyjnego i relaksacyjnego, barku, recepcji, poczekalni, magazynu oraz niezbędnego zaplecza sanitarnego (toalety, prysznice, szatnie). Adaptacja będzie polegała na przebudowie części ścian działowych w celu dostosowania układu pomieszczeń, wykonaniu prac wykończeniowych oraz zakupie niezbędnego wyposażenia wszystkich pomieszczeń, w tym urządzeń do siłowni. Grupą docelową projektu będą przede wszystkim mieszkańcy obszaru rewitalizowanego, ale także pozostali mieszkańcy gminy Głusk, turyści, przedsiębiorcy.

Adaptacja będzie związana z przebudową ścian działowych, ułożeniem płytek ceramicznych, paneli podłogowych, wykładziny dywanowej, montażem osprzętu elektrycznego, montażem umywalek, pryszniców, misek ustępowych, malowaniem i montażem drzwi wewnętrznych, itp. Dodatkowo zaplanowano zakup sprzętu i mebli.