Wykonujemy zadania

służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty

Badania wody

Gminny Zakład Komunalny Głusk Sp. z o.o. prowadzi stały monitoring jakości wody we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Lublinie. Woda w sieci wodociągowej badana jest przez laboratoria posiadające udokumentowany system jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzony przez Państwowe Inspekcje Sanitarne.

Badania i kontrole wykazały, że do odbiorców dostarczana jest woda wysokiej jakości, odpowiadająca wymaganiom jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. – Dz. U. Nr 61, poz. 417).

Badania jakości wody prowadzone są według ustalonego nadzoru sanitarnego i w określonych punktach kontrolnych.

Sprawozdanie z badania wody

Kalinówka:
Kalinówka 10.12.2018.pdf

Wilczopole:
Wilczopole 10.12.2018.pdf

Prawiedniki
Prawiedniki 10.12.2018.pdf

Kliny
Kliny 10.12.2018.pdf

 

Wyniki z przeprowadzonych badań wody Monitoring Przeglądowy 2018:

Kalinówka:
Kalinówka 14.03.2018

Kliny:
Kliny 14.03.2018

Prawiedniki:
Prawiedniki 14.03.2018

Wilczopole:
Wilczopole 14.03.2018

 

Wyniki z przeprowadzonych badań wody

Kalinówka:
Kalinówka 20.07.2017.pdf

Kliny:
Kliny 10.07.2017.pdf

Wilczopole:
Wilczopole 20.07.2017.pdf

 

Wyniki z przeprowadzonych badań wody w zakresu promieniotwórczości wód przeznaczonych do spożycia:

Kalinówka 2017

Kliny 2017

Wilczopole 2017

 

Sprawozdanie z badania wody

Kalinówka:
Kalinówka 07.11.2017.pdf

Wilczopole:
Wilczopole 07.11.2017.pdf

Prawiedniki
Prawiedniki 07.11.2017.pdf