Wykonujemy zadania

służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty

Awarie

W przypadku awarii na sieci lub przyłączu wodociągowym i kanalizacyjnym, prosimy o pilne zgłoszenie do Gminnego Zakładu Komunalnego Głusk Sp. z o.o. osobiście w siedzibie Spółki Dominów ul. Rynek 1 II piętro pokój 201 i 203, telefonicznie 81 75 99 330, 81 75 99 332
telefon alarmowy czynny cała dobę:
515 899 329 – awaria na sieci lub przyłączu wodociągowym
517 710 170 – awaria na sieci lub przyłączu kanalizacyjnym