Wykonujemy zadania

służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty

Cennik usług

Cennik Usług Świadczonych przez Gminny Zakład Komunalny Głusk Sp. z o.o. w Dominowie:

W przypadku prac prowadzonych w godzinach nocnych od 21:00 do 7:00 oraz niedzielę i święta do ceny należy zastosować współczynnik zwiększający x1,5.

W przypadku usług nie wymienionych w w/w cenniku, usługi mogą być ewentualnie wykonywane wg kalkulacji indywidualnej.