Wykonujemy zadania

służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty

Badania wody

Gminny Zakład Komunalny Głusk Sp. z o.o. prowadzi stały monitoring jakości wody we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Lublinie. Woda w sieci wodociągowej badana jest przez laboratoria posiadające udokumentowany system jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzony przez Państwowe Inspekcje Sanitarne.

Badania i kontrole wykazały, że do odbiorców dostarczana jest woda wysokiej jakości, odpowiadająca wymaganiom jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. – Dz. U. Nr 61, poz. 417).

Badania jakości wody prowadzone są według ustalonego nadzoru sanitarnego i w określonych punktach kontrolnych.

Monitoring kontrolny 05.12.2023 r.

Czerniejów: pobierz

Kalinówka: pobierz

Kazimierzówka: pobierz

Kliny: pobierz

Wilczopole: pobierz

Prawiedniki: pobierz

 

Monitoring przeglądowy 20.02.2024 r.

Czerniejów: pobierz

Kalinówka: pobierz

Wilczopole: pobierz

Kazimierzówka: pobierz

Prawiedniki: pobierz

Kliny: pobierz